JEDINI NAČIN DA NAM KLJUČ BUDE ČIST I LIJEP JE DA SVI ZAJEDNO UČESTVUJEMO U TOME!

Dragi naši sugrađani, dobro došli na stranicu JKP“RAD“ d.o.o. Ključ

Sa željom da nas što bolje upoznate i u cilju uspostavljanja kvalitetnije
saradnje u ostvarivanju zajedničkih ciljeva upravljanja otpadom na području općine Ključ,
na ovim stranicama nudimo vam sve informacije o našim uslugama, projektima, postignućima
te edukacijske materijale za postupanje s otpadom.

Stoga vas pozivamo da nam svojim primjedbama, prijedlozima i pohvalama
pomognete u podizanju kvalitete života u našem gradu.
Budimo svi zadovoljni i ujedinjeni u zajedničkom cilju smanjivanja količina otpada
koji se trajno i nepovratno odlaže na deponiju Peći.

Nadamo se uspješnoj suradnji, jer čuvajući okoliš,
oblikovat ćemo bolju budućnost za nas i našu djecu.

BITI EKO JE COOL

SAKUPLJANJE, ODVOZ I DEPONOVANJE KOMUNALNOG OTPADA

JKP“RAD“ d.o.o. Ključ vrši usluge sakupljanja, odvoza i deponovanja komunalnog otpada. Komunalni otpad je kruti neopasni otpad koji nastaje u domaćinstvu i u  privrednim subjektima a po svojim karakteristikama je sličan otpadu iz domaćinstva.

Selektirano sakupljanje otpada

JKP „RAD“ d.o.o. Ključ je  započelo  aktivnosti selektiranja otpada na mjestu  nastanka na 26 eko otoka i 700 domaćinstava u žutim kantama. Čuvajmo našu deponiju otpada Peći! Nije svaki otpad smeće! Neke vrste otpada mogu biti sekundarna sirovina ako ih pravilno izdvojimo i vratimo ponovo u proizvodnju!

Javna higijena i zelene površine

JKP“RAD“ d.o.o.  Ključ  prema Programu zajedničke komunalne potrošnje  a  po  narudžbama   JU „Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu“  Ključ  održava čistoću na  javnim  površinama i  uređuje  zelene površine u gradu.

Elektro otpad

Svi Vi koji imate staru elektro opremu ili električne uređaje i ne znate šta s njima možete ih odložiti u postavljene kontejnere za elektro otpad pored upravne zgrade JKP“RAD“ d.o.o. Ključ.