JKP "RAD" d.o.o. Ključ

Kontaktirajte nas!

Informacije

JKP ”RAD” d.o.o. Ključ
IDB/JIB 4263131800008

Adresa: Branilaca BiH bb

Telefon: 037/661-226

Fax: 037/660-089

E-mail: radkljuc@bih.net.ba

Radno vrijeme: 
PON – PET
O7:00 – 15:30